0904.133.186

BUCHEN – BU3588B

5.250.000 3.680.000

–Máy hút khói Buchen BU3588B