0904.133.186

BUCHEN – BU3688B

5.850.000 4.050.000

–Máy hút khói Buchen BU3688B