0904.133.186

BUCHEN – BUC335DH

9.950.000 6.960.000

–Bếp từ Buchen BUC335DH, Bếp hỗn hợp một từ + một hồng ngoại