0904.133.186

BUCHEN – BU3788B

7.850.000 5.450.000

–Máy hút mùi Buchen BU3788B