0904.133.186

BUCHEN – BU720B

5.250.000 3.650.000

Máy hút mùi kéo rút cảm ứng Buchen BU720B